Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gällande detaljplaner

Här hittar du många av de planer som har vunnit laga kraft i Salems kommun. De är sorterade efter vilken del av kommunen de tillhör.

Karta över detaljplaneområden

 

Tryck på bilden för att komma till detaljplaneöversikten i pdf-format. 

Rönninge

81-02   Rönninge 1:345 och Hallinge 2:38 m fl

81-05   Centrala delen av Rönninge municipalsamhälle

81-06   Vägen Rönninge stn - Lilldal

81-07   Kv Herrängen

81-08   Kv Lilldal

81-14   Kv Granen samt del av kv Björken

81-17   Kv Lilldal m fl

81-18   Rönninge 1:8, 1:112 m fl

81-23   Kv Almen, Granen, Tallen m fl

81-24   Kv Liljekullen

81-28   Nytorpsområdet

81-31   Del av Fruängen

81-33   Rönninge 1:20 m fl

81-34   Kv Ängstäppan m m

81-35   Kv Lönnen m fl

81-36   Sjöviken (läses tillsammans med planändring 81-75)

81-37   Rönninge centrum

81-41   Rönninge 1:64

81-42   Kv Norrgärdet

81-43   Kv Hasseln

81-45   Rönninge 1:38 m fl

81-47   Rönninge 1:323

81-48   Rönninge 1:205 m fl

81-50   Rönninge 1:67

81-51   Del av Rönninge centrum

81-52   Rönninge 1:63 m fl

81-54   Del av kv Kastanjen

81-55   Rönnen 12, 13 m fl

81-57   Rönninge 2:1 och 2:2, Skolberga

81-59   Täppan 1,2 och 4

81-60   Del av kv Björkstranden

81-61   Salem 27:1 m fl, f d Rollbjörnshuset

81-62   Rönninge 1:560 (tillägg till gällande plan 81-31)

81-64   Rönninge centrum

81-68   Norrgärdet 8  (tillägg till gällande plan 81-42)

81-69   Hasseln 8

81-70   Boktorp 1 och 31

81-74   Del av Rönninge 1:363

81-75   Ändring av detaljplan för Sjöviken

Salem

82-01   Söderby I (läses tillsammans med planändring 82-72)

82-02   Söderby II (läses tillsammans med planändring 82-73)

82-03   Söderby III (läses tillsammans med planändring 82-71)

82-04   Söderby IV

82-05   Söderby V

82-06   Söderby VI (läses tillsammans med planändringar 82-80 och 82-78)

82-08   Söderby VIII

82-09   Söderby IX

82-10   Söderby X

82-11   Söderby XI

82-13   Del av Söderby III

82-14   Delar av kv Skyttorp och Jägaren

82-17   Kv Orren (läses tillsammans med planändring 82-79)

82-18   Kv Fasanen (läses tillsammans med planändring 82-69)

82-20   Kv Lärkan (läses tillsammans med planändring 82-81)

82-22   Kv Fågelsången

82-24   Kv Triangeln m.fl.

82-27   Kv Timret

82-31   Kv Tibasten (läses tillsammans med planändring 82-66)

82-32   Kv Svampen (läses tillsammans med planändring 82-70)

82-33   Säby 14:1 (Nya kyrkogården)

82-34   Kv Prästkragen m.fl. (läses tillsammans med planändring 82-67)

82-35   Kv Blåbäret m.fl. (läses tillsammans med planändring 82-68)

82-36   Kv Höken och Örnungen

82-39   Salem 5:23 m.fl.

82-40   Förrådet 1 och 2

82-41   Salems centrum

82-42   Berget 4

82-43   Rönningeborg 1 m.m.

82-46   Kv Macken

82-47   Salem 5:27, Kv Järpen m.m.

82-48   Del av kv. Nybyggaren

82-53   Del av Skogsängen 1

82-54   Vilhelmsdal

82-55   Del av Salem 26:2

82-57   Del av kv Förrådet, Förrådet 2 och 11

82-58   Kv Panncentralen, Panncentralen 1, 2, 3 och 4 m.fl.

82-59   Kv Skogsängen, Skogsängen 1

82-61   Salem 5:12 m fl

82-64   Del av Salem 5:27, Söderbyskolan

82-65   Bollplan vid Prästbodavägen

82-66   Kv Tibasten (tillägg till gällande plan 82-31)

82-67   Kv Prästkragen (tillägg till gällande plan 82-34)

82-68   Kv Blåbäret (tillägg till gällande plan 82-35)

82-69   Kv Fasanen (tillägg till gällande plan 82-18)

82-70   Kv Svampen (tillägg till gällande plan 82-32)

82-71   Kv Fjärilen m fl (tillägg till gällande plan 82-03)

82-72   Kv Jägaren 1 (tillägg till gällande plan 82-01)

82-73   Nybyggaren 9 och kv Nyröjaren (tillägg till gällande plan 82-02)

82-74   Del av kv Förrådet 12 m fl

82-76   Del av Salem 26:2, parkering utmed Förrådsvägen

82-78   Kv Trasten (tillägg till gällande plan 82-06)

82-79   Kv Orrtuppen (tillägg till gällande plan 82-17)

82-80   Kv Bofinken (tillägg till gällande plan 82-06)

82-81   Kv Sånglärkan (tillägg till gällande plan 82-20)

82-82   Del av kv Smultronet

82-83   Del av Salem 5:2 (Fårhagen) 

82-87  Del av fastigheterna Salem 5:3, 5:24 och Salem 5:27, m.fl                                     "Fågelsången"

82-88   Norra Vitsippan

Söderby

83-02 Söderby 1:1, 1:2 och 1:3 (Söderby sjukhusområde)

83-03 Söderby Gärde

83-07   Arbetsplatsområde vid Söderby gårds väg, norra delen

83-08   Söderby Park, östra delen (läses tillsammans med planändring 83-14)

83-09   Trädgårdsmästaren

83-10   Söderby Park, norra delen

83-12   Söderby Park, västra delen

83-14   Söderby Park, östra delen (läses tillsammans med plan 83-08)

83-15   Arbetsplatsområde vid Söderby gårds väg, södra delen

83-16   Del av Salem 4:1, Söderby

83-17   Inom östra delen av Söderby Park

83-18   Parken 6, äldreboende i Söderby park

83-19   Del av kv Petersberg

83-20   Del av Sanatoriet

83-21   Salem 5:67

83-22   Salem 4:2 och del av Salem 5:3

Uttringe

80-01   Stadsplan för östra delen av Rönninge municipalsamhälle

80-09   Kv. Rosen

80-10   Barrtorp

80-12   Barrtorpsområdet

80-16   Uttringe 1:55, 1:56, 1:412 m fl

80-20   Kv. Sluttningen

80-22   Rönninge XI

80-27   Rönninge skolväg

80-29   Kv. Fiskarudden m fl

80-30   Bergshyddan

80-31   Kv. Mossberga och Hilsta

80-33   Kv. Cintra m.fl. 

80-34   Kv. Backebo m fl

80-35   Kv. Boktorp

80-36   Kv. Bergudden m fl

80-39   Kv. Högbacka

80-40   Uttringe 1:89 m fl

80-41   Gustavslund

80-42   Kv Engelsberg m fl

80-43   Del av Uttringe 1:831

80-44   Linden 3 m fl

80-45   Skogstuna

80-46   Uttringe Hage (läses tillsammans med planändring 80-57)

80-47   Karlskronaviken

80-48   Sjövreten

80-49   Kv. Bergshyddan

80-50   Lustigknopp

80-51   Rönninge 9:1 m.fl.

80-52   Rönninge skola, Uttringe 1:62

80-53   Kv. Soldalen m fl

80-56   Del av Uttringe 1:682 och 1:681, förskola och skola i Rosenlund

80-57   Uttringe Hage (ändring av gällande plan 80-46)

80-58   Upphävande av bestämmelser för Uttringe 1:271 m fl

80-59   Heliodal

80-60   Solliden

80-61   Upphävande av bestämmelse för Backebo 25

80-62   Del av Uttringe 1:989, Pumphus vid Tallsätravägen

80-63   Vännebo 3 m fl

80-65   Del av Bergaskolan 1, klubbstuga

80-66   Salarp 3

80-67   Del av kv. Boktorp

80-68   Del av Bergaskolan 1, fd förskolan Växthuset

80-69   Del av Rosstorp 2, flerbostadshus vid Tallsätravägen

80-70   Del av Rosstorp 2, tillbyggnad av vårdboende

80-71   Adolfsberg 2, 6 och Rönninge 1:403

80-72   Ändring av detaljplan för Salarp 2

80-74   Hjorten 8

80-75   Del av kv Ålkistan

80-76   Björktorp 3

80-77   Engelsberg 19

80-79   Del av Engelsberg 14

80-80   Ändring för Kv. Fiskarudden mfl.

Norra Salem

84-01   Högantorp 2:1

Områdesbestämmelser

87-02   Sjöudden, områdesbestämmelser

Del av Högantorp 2:1

Senast uppdaterad 10 juni 2024