Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Digital anslagstavla

Välkommen till Salems kommuns officiella digitala anslagstavla.

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, övriga kungörelser, delegationsbeslut och tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

Kommunstyrelsen

  • Nämnder
  • Utskott
  • Vissa av kommunens rådgivande organ

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Tillkännagivande om fullmäktiges
sammanträden

 Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2021

Aktuella anslagsbevis

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2021

Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 2 mars 2021

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 februari 2021

Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 25 februari 2021

Kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2021

Södertörns brandförsvarsförbunds sammanträdesprotokoll den 12 februari 2021

Bygg- och miljönämndens sammanträde den 9:e februari 2021

Socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021

Barn- och utbildningsförvaltningens sammanträde den 16 februari 2021

 

Aktuella kungörelser

Detaljplan för Del av Rönninge 1:363, plan nr 81-74 vann laga kraft 2020-12-29

 

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens delegationsbeslut för december 2020 samt januari 2021

Senast uppdaterad 03 mars 2021