Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Digital anslagstavla

Välkommen till Salems kommuns officiella digitala anslagstavla.

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, övriga kungörelser, delegationsbeslut och tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Nämnder
  • Utskott
  • Vissa av kommunens rådgivande organ

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Aktuella anslagsbevis

Bygg- och miljönämndens sammanträde den 11 juni 2019

Barn- och utbildningsförvaltningens sammanträde 4 juni 2019

Södertörns brandförsvarsförbunds sammanträde den 5 juni 2019

Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 5 juni 2019

Justeringsbevis Protokoll Samordningsförbundet HBS den 24 maj 2019

Valnämndens sammanträde den 29 maj 2019

Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019

Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019, omedelbar justering

Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 27 maj 2019

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 9 maj 2019

Utskottet för nämndorganisation sammanträde den 29 april 2019

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019

Södertörns brandförsvarsförbunds sammanträde den 26 april 2019

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 12 april 2019

Kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2019

Valnämndens sammanträde den 1 april 2019

Anslagsbevis förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem den 22 mars 2019

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 14 mars 2019

Kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019

Aktuella kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2019

Kungörelse av valnämndens preliminära rösträkning i val till Europaparlamentet onsdagen den 29 maj 2019

Kungörelse om granskning av detaljplan del av Sanatoriet, nr. 83- 20

Kungörelse om planprogram för Södra Ekdalen, plan nr. 81-66

Kungörelse om detaljplan del av Sanatoriet, plan nr 83-20

Kungörelse om detaljplan för Boktorp 1 och 31, plan nr 81-70

Kungörelse om laga kraft för detaljplan Del av Engelsberg 14, plan nr 80-79 

Underrättelse om laga kraft för del av Salem 5:2 (Fårhagen)

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens delegationsbeslut för maj 2019

Senast uppdaterad 14 juni 2019