Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Digital anslagstavla

Välkommen till Salems kommuns officiella digitala anslagstavla.

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, övriga kungörelser och tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

Kommunstyrelsen

  • Nämnder
  • Utskott
  • Vissa av kommunens rådgivande organ

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Protokollen för sammanträden som hållits i Salem finns publicerade under Möten, handlingar och protokoll.

Protokollen förvaras hos respektive myndighet. 

Aktuella anslagsbevis

Kommunfullmäktiges protokoll 2024-02-22. Anslås 2024-02-28. Sista dagen att överklaga är 2024-03-20.

Södertörns överförmyndarnämnds protokoll 2024-02-21. Anslås 2024-02-22. Sista dagen att överklaga är 2024-03-15. 

Socialnämndens utskotts protokoll 2024-02-19. Anslås 2024-02-20. Sista dagen att överklaga är 2024-03-12.

Lönenämndens protokoll 2024-02-15. Anslås 2024-02-19. Sista dagen att överklaga är 2024-03-11. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2024-02-08. Anslås 2024-02-16. Sista dagen att överklaga är 2024-03-08.

Kommunstyrelsens protokoll 2024-02-12. Anslås 2024-02-14. Sista dagen att överklaga är 2024-03-06.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-02-06 Anslås 2024-02-13. Sista dagen att överklaga är 2024-03-05

Tekniska nämndens protokoll 2024-02-08. Anslås 2024-02-09. Sista dagen att överklaga 2024-02-29.

Bygg- och miljönämndens protokoll 2024-02-06. Anslås 2024-02-07. Sista dagen att överklaga 2024-02-28.

Socialnämndens protokoll 2024-02-05. Anslås 2024-02-09. Sista dagen att överklaga är 2024-03-01.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-02-06, Omedelbar  justering §2. Anslås 2024-02-07. Sista dagen att överklaga är 2024-02-28

Senast uppdaterad 28 februari 2024