Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Digital anslagstavla

Välkommen till Salems kommuns officiella digitala anslagstavla.

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, övriga kungörelser, delegationsbeslut och tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

Kommunstyrelsen

  • Nämnder
  • Utskott
  • Vissa av kommunens rådgivande organ

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Aktuella anslagsbevis

Tekniska nämndens sammanträde den 28 september 2023

Kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2023

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 20 september 2023

Socialnämndens utskotts sammanträde den 18 september 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2023

Tekniska nämndens sammanträde den 7 september 2023

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 2023

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 september 2023

Socialnämndens sammanträde den 5 september 2023

Södertörns brandförsvarsförbund 2023-09-22. Anslås 2023-09-26. Nedtas 2023-10-18.

 

Senast uppdaterad 29 september 2023