Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Digital anslagstavla

Välkommen till Salems kommuns officiella digitala anslagstavla.

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, övriga kungörelser, delegationsbeslut och tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

Kommunstyrelsen

  • Nämnder
  • Utskott
  • Vissa av kommunens rådgivande organ

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Aktuella anslagsbevis

Tekniska nämndens sammanträde den 16 mars 2023

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 mars 2023

Socialnämndens utskotts sammanträde den 13 mars 2023

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 14 mars 2023

Kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2023

Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 mars 2023

Kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2023 (omedelbar justering)

Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2023

Senast uppdaterad 17 mars 2023