Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Digital anslagstavla

Välkommen till Salems kommuns officiella digitala anslagstavla.

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, övriga kungörelser, delegationsbeslut och tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Nämnder
  • Utskott
  • Vissa av kommunens rådgivande organ

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Aktuella anslagsbevis


Kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2019

Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 30 januari 2019

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 29 januari 2019

Valnämndens sammanträde den 24 januari 2019

Kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2019

Anslagsbevis från Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 2 januari 2018 

Anslagsbevis från förbundsdirektionens sammanträde den 21 december 2018 (SBFF)

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2018

Bygg- och miljönämndens sammanträde den 11 december

Anslagsbevis från förbundsdirektionens sammanträde den 7 december 2018 (SBFF)

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 december 2018

Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018

Anslagsbevis samordningsförbundet Botkyrka Huddinge och Salem den 30 november 2018

Kommunstyrelsen sammanträde den 6 december 2018

Socialnämndens sammanträde den 04 december 2018

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 november 2018  

Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018

Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2018

Kultur- och fritidsnämndens samanträde den 28 november 2018, omedelbar justering § 48

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018

Aktuella kungörelser

Kungörelse om detaljplan för Boktorp 1 och 31, plan nr 81-70

Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2019

Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem den 1 februari 2019

Kungörelse om laga kraft för detaljplan Del av Engelsberg 14, plan nr 80-79 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2018

Underrättelse om laga kraft för del av Salem 5:2 (Fårhagen)

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens delegationsbeslut november 2018- januari 2019

Senast uppdaterad 18 februari 2019