Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Digital anslagstavla

Välkommen till Salems kommuns officiella digitala anslagstavla.

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden, övriga kungörelser, delegationsbeslut och tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

Kommunstyrelsen

  • Nämnder
  • Utskott
  • Vissa av kommunens rådgivande organ

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats. Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Aktuella anslagsbevis

Valberedningens sammanträde den 29 november 2022

Kommunfullmäktige sammanträde den 24 november 2022 

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2022

Socialnämndens utskotts sammanträde den 28 november 2022

Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 23 november

Valberedningens sammanträde den 14 november 2022

Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 16 november

Senast uppdaterad 08 december 2022