Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grundskola

Välkommen till grundskolorna i Salems kommun. I Salems kommun finns det sju grundskolor varav fyra är kommunala och tre är fristående.

Byte av elevregistersystem 20-21 mars 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun byter system för elevregister under perioden 20-21 mars 2023. Nuvarande system heter Skolplatsen och det nya systemet kommer att heta Edlevo.

Du som vårdnadshavare kommer även fortsättningsvis kunna logga in med bank-id för att ändra dina inkomstuppgifter eller kontaktuppgifter, ansöka om byte eller plats i förskola och grundskola eller ändra vistelsetid i förskola mellan hel- eller halvtid. Denna hantering kommer från och med den 22 mars att ske i Edlevo om överföringen går som det ska.

Observera att under överföringsdagarna 20-21 mars kommer det inte gå att komma in i E-tjänsten.

Byte av system kan komma att påverka till exempel faktureringen för barnomsorg eller utskick av placeringserbjudande. Om du upplever problem hör du av dig via mail till: bou@salem.se och förklarar ditt problem så kontaktar vi dig.

Kommunala skolor:

  • Nytorpsskolan, F-9
  • Rönninge skola, F-9
  • Skogsängsskolan, F-9
  • Säbyskolan, F-9

Fristående skolor:

  • Innovitaskolan Rönninge, Pysslingen förskolor och skolor, F-5
  • Noblaskolan Rönninge, Pysslingen förskolor och skolor, F-3
  • Söderby friskola, Ekonomisk förening, F-9

För de kommunala skolorna är kommunen huvudman. De fristående skolorna har andra huvudmän än kommunen. Huvudmannen är den som äger och leder skolan och ansvarar för uppföljning av kvaliteten på skolan.

I grundskolebroschyren finns mer information om samtliga grundskolor i Salems kommun.

Grundskolebroschyren 2023 (pdf)

Senast uppdaterad 10 mars 2023