Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Söderby Park, östra delen, plan 83-08

Detaljplanen vann laga kraft den 25 januari 2003.
Planen ska läsas tillsammans med planändring med plannummer 83-14.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 04 juli 2018