Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Rönninge 1:560, plan 81-62

Planändringen vann laga kraft den 13 juli 2005. Planändringen ska läsas tillsammans med detaljplan med plan nr 81-31.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 11 december 2018