Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Engelsberg 19, plan 80-77

Detaljplanen vann laga kraft den 13 januari 2015.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i södra Rönninge, cirka 200 meter söder om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjlighet ges att uppföra en våning till på den befintliga huvudbyggnaden samt ett garage i två våningar. I den nya våningen på huvudbyggnaden kan fyra mindre bostadslägenheter inrymmas och på övervåningen av garaget kan också en lägenhet inrymmas.

Lägenheterna föreslås bli på ett rum inklusive kök och allrum och cirkaa 35 kvadratmeter stora. Tanken är att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt och att målgruppen är ungdomar. Då Salems kommun är i behov av bostäder för LSS-boende, gruppboende med mera är de nya bostäderna ett alternativ för kommunens behov.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Senast uppdaterad 04 juli 2018