Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Del av Sanatoriet, plan 83-20

Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2019 att anta rubricerad detaljplan. Planen vann laga kraft den 5 juli 2019.

Planområdets läge

Planområdet är beläget öster om Salems centrum och ligger strax norr om Söderby Gårds Väg.

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra överlåtelse av kommunal mark till privata fastighetsägare och ämnar för att ge berörda fastighetsägare tillskottsmark för befintliga friliggande villor.

 

Senast uppdaterad 08 juli 2019