Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Söderby 1:1, 1:2 och 1:3 (Söderby sjukhusområde), plan 83-02

Detaljplanen vann laga kraft den 13 januari 1960.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 04 juli 2018