Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Omsorg & stöd

Socialtjänsten är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd. Socialförvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltnings- lagen, tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn. 

 • Grannsamverkansutbildning 12 juni

  2 juni 2023

  Tillsammans med lokalpolisområdet Södertälje och Södertörns brandförsvarsförbund bjuder Salems kommun in till en utbildningskväll för er som är intresserade av att bli grannsamverkare eller som redan är grannsamverkare men vill förnya era kunskaper.

 • Anhörigstöd

  14 april 2016

  Anhörigstöd finns till för dig som hjälper och stödjer någon inom familjen, släkten eller vänkretsen som är äldre, långvarigt sjuk, har psykisk ohälsa eller någon form av funktionsnedsättning.

 • Till dig som ansöker om stöd

  14 april 2016

  Enligt socialtjänstlagen har du rätt att få stöd från kommunen så du får bra förutsättningar att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv.