Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Omsorg & stöd

Socialtjänsten är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd. Socialförvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltnings- lagen, tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn. 

 • Gruppbild framför en brandbil på brandmän, poliser och säkerhetssamordnare.

  Trygg och säker

  21 april 2016

  I Salems kommun bedrivs ett systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete. Det innebär att vi hela tiden arbetar med att förbättra oss i att förebygga brott, olyckor och risker samt öka tryggheten genom till exempel information, utbildning, övningar och rådgivning.

 • Krisberedskapsveckan

  10 maj 2017

  Salems kommun uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nationella krisberedskapsvecka.

 • Kommunens säkerhetssamordnare berättar mer om Krisberedskapsveckan

  27 september 2022

  Igår den 26 september började årets krisberedskapsvecka. Under veckan anordnar kommunen bland annat föreläsningar från Försvarsutbildarna och journalisten och dumpstraren Andreas Jakobsson. Dessutom genomför överlevnadsexperten och föreläsaren Herman Geijer en improvisationsteater med tema Sveriges framtid.