Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Omsorg & stöd

Socialtjänsten är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd. Socialförvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltnings- lagen, tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn. 

 • Valborgsmässoeld

  21 april 2017

  På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

 • Jour- och familjehem

  14 april 2016

  Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem. Familjehem är den vanligaste formen av vård för barn och ungdomar mellan 0-18 år som inte kan bo kvar hos sin familj. Utifrån rådande omständigheter gällande situationen i Ukraina finns ett ökat behov av familjer som kan tänka sig öppna upp sina hem för barn och ungdomar på flykt, och sträcka ut en hjälpande hand.

 • Ledsagarservice

  12 februari 2007

  Ledsagning ska ge dig ökade möjligheter att exempelvis delta i samhällslivet, att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller för att promenera.