Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Omsorg & stöd

Socialtjänsten är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd. Socialförvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltnings- lagen, tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn. 

 • Hushållsnära servicetjänster för kommunens äldre

  27 november 2023

  Personer som är 60 år och äldre har rätt till hushållsnära servicetjänster. Kommunen har nu upphandlat och kvalitetssäkrat en leverantör som kan genomföra hushållsnära tjänster, bland annat städning, enklare trädgårdsarbete och snöskottning.

 • Grannsamverkan

  8 juli 2022

  Grannsamverkan är en etablerad och effektiv brottsförebyggande metod som går ut på att minska vardagsbrottsligheten och göra bostadsområdena mindre attraktiva för tjuvar.

 • Gruppbild framför en brandbil på brandmän, poliser och säkerhetssamordnare.

  Trygg och säker

  11 oktober 2022

  I Salems kommun bedrivs ett systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete. Det innebär att vi hela tiden arbetar med att förbättra oss i att förebygga brott, olyckor och risker samt öka tryggheten genom till exempel information, utbildning, övningar och rådgivning.