Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Omsorg & stöd

Socialtjänsten är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd. Socialförvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltnings- lagen, tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn. 

 • Kraftig minskning av bostadsinbrott i Salem

  26 januari 2023

  Vi har noterat en kraftig minskning av bostadsinbrotten i Salems kommun. Under 2022 anmäldes 17 bostadsinbrott, det är en minskning med drygt 40 % jämfört med 2021 och den lägsta siffran sedan 2006.

 • Information om anmälan/ansökan eller rådgivning

  25 april 2016

  Om du är en privatperson och vill anmäla oro för ett barn går det bra att ringa till Salems kommuns växel och bli kopplad till Familjeenhetens jourtelefon.

 • Stöd till barn och ungdom

  14 april 2016

  Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Här hittar du information om detta.