Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Högantorp 2:1, nybyggnad av ungdomshem, plan 84-01

Detaljplanen vann laga kraft den 5 mars 2008.

Nybyggnad av ett behandlingshem för ungdomar vid Högantorps Ungdomshem i norra Salem, bredvid Salems golfbana.

Planförslaget är upprättat av arkitekt Bo Fyrby i samarbete med Salems kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltnings plan- och exploateringsenhet.

Planområdets läge

Planområdet ligger söder om Högantorps gård, ungdomshemmet på ängen nedanför huvudbyggnaden.

Planens syfte

En komplettering av bebyggelsen. Att uppföra en byggnad för fyra vårdplatser med kontor på övervåningen i anslutning till nuvarande behandlingshem.

Senast uppdaterad 04 juli 2018