Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Så kan Du påverka!

För att kunna planera för en stad som är flexibel och passar så många som möjligt är din kunskap och dina tankar viktiga. Inom stadsutveckling finns chans att påverka i olika skeden. Plan- och bygglagen ställer krav på planeringsprocessen, så att arbetet med översiktsplanen och detaljplaner sker med öppenhet och insyn.

Översiktsplan

I arbetet för att ta fram en översiktsplan finns två perioder där du som vill kan ta del av förslaget och lämna skriftliga synpunkter. Enligt lagen ska ett förslag till översiktsplan först skickas på samråd och sedan ställas ut. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram en ny översiksplan kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter. 

Detaljplan

I detaljplanprocessen, som styrs av plan- och bygglagen, finns möjlighet för dig som invånare att komma med synpunkter under samråds- och granskningsperioderna. Syftet med samrådet är att samla olika perspektiv och fördjupa kunskapen inom projektet. Efter ett samråd har kommunen bättre förutsättningar att ta fram ett bra förslag på lösning.  

Att tänka på

  • Lämna eller skicka dina synpynkter under samråds- eller granskningstiden i tid, vilket du, som beröd sakägare, kommer underrättas om. Om synpunkterna kommer in för sent kan du missa rätten att överklaga detaljplanen
  • Märk synpunkterna tydligt med vilken detaljplan de handlar om. Vi tar gärna emot synpunkterna som e-post. Skicka dem till e-postadress msb@salem.se eller postadress Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen, 144 80 Rönninge
  • Det finns många sorters frågor som har med den fysiska miljön att göra men som inte regleras i detaljplanens form eller av andra skäl inte kan hanteras i den aktuella planprocessen. Det kan exempelvis vara sådant som ligger utanför det aktuella planområdet eller som hör hemma i en annan planform (ofta översiktsplanen) eller styrs enligt andra regelverk, till exempel trafikfrågor. Fråga någon av våra handläggare om du undrar var en fråga hör hemma.
  • Om du som är berörd av detaljplanen är missnöjd med planens utformning när planprocessen är färdig kan du överklaga beslutet att anta detaljplanen. Det förutsätter att du har lämnat skriftliga synpunkter i tid som inte har blivit tillgodosedda och som gäller sådant som regleras i detaljplan. De som har rätt att överklaga får skriftligt meddelande om det när planen har antagits

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad 12 juli 2024