Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Så kan Du påverka!

Vill du som kommuninvånare, fastighetsägare, företrädare för en verksamhet eller ni som förening påverka hur bebyggelsemiljön och infrastrukturen i Salems kommun ska utvecklas? Det bästa tillfället är nu när en ny översiktsplan (ÖP) tas fram, det är i den som huvudlinjerna för kommunens fortsatta planarbete läggs fast.

Översiktsplan

Under våren 2016 inleddes ÖP-arbetet med en medborgardialog. Den kommer att följas av flera aktiviteter innan den nya översiktsplanen är klar så passa på att säga din mening! Ju tidigare i processen som kommunen får veta vad du tycker, desto större möjlighet att påverka hur översiktsplanearbetet ska drivas vidare.

Detaljplan

Dina möjligheter att påverka ser lite olika ut beroende på vilken plan det gäller. Vem som helst kan lämna synpunkter när en detaljplan är ute på samråd. Synpunkterna har juridiskt sett olika tyngd beroende på om du är berörd eller inte i lagens mening av den aktuella planen. Berörd är till exempel den som äger eller arrenderar en berörd fastighet, det räcker inte med att du vistas mycket i området. Vilka fastigheter som räknas som berörda är också strikt avgränsat: typiskt sett är det de som ligger inom detaljplaneområdet, angränsar direkt till det eller har någon form av juridisk rättighet som berörs, exempelvis servitut eller del i gemensamhetsanläggning. Vilka fastigheter som berörs framgår av fastighetsförteckningen, som tas fram i samband med detaljplanearbetet.

För vissa detaljplaner som är av särskilt stor betydelse för allmänheten arrangeras medborgardialog eller liknande, där du är välkommen att delta och säga din mening.

Att tänka på!

  • Lämna eller skicka dina synpynkter under samråds- eller granskningstiden, så att de är kommunen tillhanda senast på det sista datum som anges. Annars finns risken att de inte hinner behandlas i tid innan processen går vidare till nästa steg. Om synpunkterna kommer in för sent kan du missa rätten att överklaga detaljplanen.
  • Märk synpunkterna tydligt med vilken detaljplan de handlar om. Vi tar gärna emot synpunkterna som e-post. Skicka dem till e-postadress msb@salem.se eller postadress Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen, 14480 Rönninge.
  • Det finns många sorters frågor som har med den fysiska miljön att göra men som inte regleras i detaljplanens form eller av andra skäl inte kan hanteras i den aktuella planprocessen. Det kan exempelvis vara sådant som ligger utanför det aktuella planområdet eller som hör hemma i en annan planform (ofta översiktsplanen) eller styrs enligt andra regelverk, till exempel trafikfrågor.
  • Om du som är berörd av detaljplanen är missnöjd med planens utformning när planprocessen är färdig kan du överklaga beslutet att anta detaljplanen. Det förutsätter att du har lämnat skriftliga synpunkter i tid som inte har blivit tillgodosedda och som som gäller sådant som regleras i detaljplan. Det är bara antagandebeslutet som kan överklagas, inte de olika delbesluten under planprocessens gång. De som har rätt att överklaga får skriftligt meddelande om det när planen har antagits.

Senast uppdaterad 04 september 2019