Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Rönninge 2:1 och 2:2, Skolberga, plan 81-57

Detaljplanen vann laga kraft den 20 januari 2004.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande.

Senast uppdaterad 04 juli 2018