Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Rosstorp 2, tillbyggnad av vårdboende, plan 80-70

Detaljplanen vann laga kraft den 4 juni 2009.

Planområdets läge

Fastigheten Rosstorp 2 är belägen vid Rönninge skolväg i södra Rönninge, cirka 600 meter sydväst om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med planändringen är skapa förutsättningar för om- och tillbyggnad av äldreboendet Rosstorp som idag består av 46 lägenheter och serviceutrymmen inrymda i en huvudbyggnad och två paviljonger i två våningar. Tillbyggnaderna ska rymma 26 lägenheter för äldreboende, storkök, matsal, gemensamhetslokaler med mera. Efter ombyggnad rymmer Rosstorp cirka 70 lägenheter.

Anledningen till ombyggnadsbehovet är Yrkesinspektionens nya utrymmeskrav vad avser våtrum och kök.

Planförslaget har reviderats i april 2009. Revideringen innebär kompletteringar av planbeskrivningen gällande kulturhistoriska byggnader samt bullerfrågan.

Senast uppdaterad 04 juli 2018