Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Del av fastigheterna Salem 5:3, 5:24 och 5:27, m.fl, (Fågelsången), plan 82-87

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 14 juni 2018. Planen vann laga kraft den 5 juli 2019.

Planområdets läge

Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny grundskola för ca 500 elever i årskurserna F-9 samt idrottshall. En ny anslutande infartsgata från Säbytorgsvägen planeras in, längs med denna gata anläggs parkeringar för skolpersonal och barnavlämning. 

Senast uppdaterad 09 juli 2019