Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Del av Engelsberg 14, plan 80-79

Detaljplanen vann laga kraft den 16 januari 2019.

Planområdets läge

Planområdet är beläget på fastigheten Engelsberg 14 och ligger söder om Rönninge centrum, strax öster om Rönninge gymnasium.

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra för avstyckning samt att skapa förutsättning till bebyggelse i form av småhusbebyggelse med tillhörande garage på fastigheten Engelsberg 14. Syftet med planen är även skydda en del av de träd som finns inom planområdet.

Planskede

Laga kraft

Handläggare

Planarkitekt
Johanna Henningsson
08 532 592 20
Johanna.henningsson@salem.se

Senast uppdaterad 18 januari 2019