Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring genom tillägg till kv Bofinken, plan 82-80

Planändringen vann laga kraft 30 juli 2013 och är ett tillägg till gällande plan nr 82-06.

Planområdets läge

Planområdet är beläget sydost om Salems centrum och avgränsas i söder av Söderbyvägen.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vissa tillbyggnader och kompletteringar såsom inglasade uterum, burspråk, entrétak, vindspåbyggnad på souterränghus med mera enligt typritningar som hör till planen.

Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte fordras.

Senast uppdaterad 04 juli 2018