Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Natur, sjöar och vattendrag

Här hittar du information om Salems kommuns naturvårdsarbete och om skötseln av parker och grönområden.

Kommunens naturvård 

Salems kommun har gott om områden med värdefull natur. Det är kommunekologen i Salems Kommun som arbetar med natur- och vattenvårdsfrågor, och det arbetet kan du läsa om i kommunens översiktsplan. Salem har också flera grönområden, som exempelvis Garnudden och Flaten.   

Vad är naturvård?

Med naturvård menas allt arbete med att bevara naturens variation av växter och djur, naturtyper, geologiska terrängformer och landskap. Naturvården omfattar både natur i vatten och på land. Av tradition brukar också åtgärder för friluftslivet och naturinformation räknas till naturvården. 

Vattenvård i Salems kommun

Vatten är en viktig naturresurs och rent vatten är ingen självklarhet. Kommunens vattenvård handlar framför allt om att värna våra vattenskyddsområden och att motarbeta förorenande utsläpp, övergödning och försurning. Men vattenvård handlar om allt från strandskydd och fritidsfiske till utsläppsregler och hanteringen av tillstånd för enskilda avlopp.

Kommunens vattenplan 2017-2021

Kommunens vattenplan del 1

Kommunens vattenplan del 2

Senast uppdaterad 13 juni 2024