Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Kv. Fiskarudden m.fl., plan 80-80

Planändringen vann laga kraft den september 2022. Planändringen ska läsas tillsammans med detaljplan med plan nr 80-29.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka en kilometer söder om Rönninge station, inom kommundelen Uttringe.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att upphäva planbestämmelsen u, som innebär att mark skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar, för en del av planområdet.

Planskede

Laga kraft

 

Senast uppdaterad 26 september 2022