Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Del av Salem 5:27, Söderbyskolan, plan 82-64

Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2008.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 04 juli 2018