Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Rönninge 1:323, plan 81-47

Detaljplanen vann laga kraft den 15 maj 1995.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 04 juli 2018