Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Uttringe 1:831, plan 80-43

Detaljplanen vann laga kraft den 4 augusti 1995.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 04 juli 2018