Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Snöröjning och halkbekämpning

  2 december 2021

  Nu har snön kommit till Salem! Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

 • Karlskronaviken: Aktuell status

  17 november 2021

  Arbetena med att bygga ut kommunala gator och VA inom detaljplanen för Karlskronaviken startade i september 2018. Etapp 1 av utbyggnaden färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020. Då var vatten- och avloppsledningar samt nya gator till stor del färdigställda. Nu pågår utbyggnaden av etapp 2 som är en del av gång- och cykelvägen samt gång- och cykelbron som ska gå över Dånviken.

 • På gång: Markerade parkeringsplatser vid Möllebadet

  29 oktober 2021

  Med anledning av de problem som under sommaren uppstått med parkeringssituationen vid Möllebadet har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utrett möjligheten till bättre markerade parkeringsplatser. Förbättringsåtgärderna planeras in till våren 2022.

 • 2 miljoner för att förbättra korsningen vid Salem C

  7 oktober 2021

  Nu påbörjas arbetet med att förbättra trafiksituationen vid infarten till parkeringen vid Salem Centrum, Trafikutskottet har skjutit till 2 miljoner kronor och gett i uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram och få en lösning på plats så snart som möjligt.

 • Information om gallring av träd

  2 september 2021

  Salems Kommun kommer att utföra naturvård i form av gallring av träd samt röjning av undervegetation i syfte att skapa en tillgänglig och trivsammare utemiljö. Hänsyn kommer att tas till biologisk mångfald och biotopvärden.