Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Snart börjar Salems kommun med digitala fakturor

  21 maj 2024

  Från och med juni månad kommer Salems kommun att börja skicka digitala fakturor till dig som idag får fakturor för bland annat barnomsorg, äldreomsorg eller vatten och avlopp. Du som idag har pappersfakturor men också en brevlåda hos Kivra kommer att börja få dina fakturor digitalt istället.

 • Avstängning av tunnel mellan Dånviksvägen och Tallsätravägen

  20 maj 2024

  Tisdag den 21 maj, kommer tunneln mellan Dånviksvägen och Tallsätravägen att vara avstängd mellan kl. 07:00 och 12:00 på grund av beläggningsarbete i tunneln. Arbetet i tunneln är nödvändigt för att säkerställa vägens fortsatta funktion.

 • Problem med att ladda ner kommunens app för felanmälan

  14 maj 2024

  Just nu är det problem med att ladda ner kommunens app för felanmälan. Vi arbetar med att åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

 • Asfaltering i korsningen Salemsvägen/Säbyvägen

  13 maj 2024

  Korsningen Salemsvägen/Säbyvägen kommer att fräsas och asfalteras under vecka 20. Under tiden kommer framkomligheten att vara begränsas och trafiken regleras med flaggvakter. Arbetet planeras vara klart senast onsdag 15 maj.

 • Salemsvägen avstängd från och med 2/5

  29 april 2024

  Torsdag 2 maj påbörjas de sista arbetena för att färdigställa gång- och cykelbanan längs Salemsvägen. Salemsvägen kommer då att vara avstängd för all trafik och planeras att öppna igen i slutet av vecka 21.