Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Hög vattennivå på gång- och cykelvägen i Karlskronaviken

  27 mars 2023

  Den nya gång- och cykelvägen i Karlskronaviken är återigen delvis översvämmad men vattnet håller på att pumpas bort. Under tiden rekommenderas att ej passera på vägen.

 • Kraftigt snöfall förväntas under tisdagen och onsdagen

  6 mars 2023

  Under tisdagen och onsdagen förväntas kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder. Snöfallet kan bland annat leda till begränsad framkomlighet, trafikstörningar och elavbrott. Läs mer om hur Salems kommun jobbar snö- och halkbekämpning.

 • Hög vattennivå på gång- och cykelvägen i Karlskronaviken

  10 februari 2023

  Den nya gång- och cykelvägen i Karlskronaviken har sen mitten av januari stått delvis under vatten. Kommunen i dialog med Trafikverket jobbar på att lösa problemet. Under tiden rekommenderas att ej passera på vägen.

 • Remiss angående förslag till ny gång- och cykelplan för Salems kommun

  19 december 2022

  Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 december 2022 att sända förslag på gång- och cykelplan för Salems kommun på remiss. Samråds- och remisstiden pågår från den 19 december 2022 till den 28 februari 2023.

 • Snöröjning och halkbekämpning

  21 november 2022

  Nu har snön kommit till Salem! Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.