Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • 2 miljoner för att förbättra korsningen vid Salem C

  7 oktober 2021

  Nu påbörjas arbetet med att förbättra trafiksituationen vid infarten till parkeringen vid Salem Centrum, Trafikutskottet har skjutit till 2 miljoner kronor och gett i uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram och få en lösning på plats så snart som möjligt.

 • Information om gallring av träd

  2 september 2021

  Salems Kommun kommer att utföra naturvård i form av gallring av träd samt röjning av undervegetation i syfte att skapa en tillgänglig och trivsammare utemiljö. Hänsyn kommer att tas till biologisk mångfald och biotopvärden.

 • Första dagen för nya busshållplatsen Bondestigen

  1 september 2021

  Buss 708 mellan Rönninge station och Tumba station (via Hallunda) har utökats med en ny busshållplats på Skyttorpsvägen, väster om Bondestigen. Buss 708 började idag, den 1 september, att trafikera hållplatsen.

 • Ny busshållplats på Skyttorpsvägen börjar trafikeras 1 september

  30 augusti 2021

  Buss 708 mellan Rönninge station och Tumba station (via Hallunda) har utökats med en ny busshållplats på Skyttorpsvägen, väster om Bondestigen. Buss 708 kommer att börja trafikera hållplatsen från och med den 1 september.

 • Kommunens gång- och cykelåtgärder 2021

  1 juli 2021

  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Salems kommun planerar varje år för diverse gång- och cykelåtgärder. Under detta år planeras gång- och cykelanslutningar till bostäderna i Norra Vitsippan samt ett gång- och cykelstråk mellan Hagsätervägen och Sandbäcksvägen.