Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Salemsvägen avstängd från och med vecka 36

  31 augusti 2023

  Under vecka 36 påbörjas arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs Salemsvägen. Under byggtiden kommer större delen av Salemsvägen vara avstängd för all trafik. Omledning kommer att ske via Tvärvägen, Söderbyvägen och Säbyvägen.

 • Eldningsförbud i hela länet

  11 maj 2023

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud från och med klockan 18.00, torsdag den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

 • Ny gång- och cykelplan antagen

  14 juli 2023

  Kommunfullmäktige i Salems kommun beslutade den 15 juni om att anta en ny gång- och cykelplan för Salems kommun. Den nya gång- och cykelplanen är en uppdaterad version av tidigare gång- och cykelplan.

 • Klipp häcken! Du kan rädda liv

  19 april 2016

  Det är trevligt med växtlighet i våra bostadsområden men ibland växer träd, buskar och växter för mycket och behöver klippas. Växtligheten kan skymma sikten i trafiken samt försvåra för snöröjning och annat vägarbete. Gör en insats på din tomt för att förebygga olyckor. Det kan rädda liv!

 • Parker och grönområden

  19 april 2016

  Salems kommun är till stor del uppbyggd av grönområden. Vi värnar även om de parker som finns i kommunens tätort.