Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Gjutningsarbete påbörjas i ishallen 24 maj

  23 maj 2023

  Salems ishall håller just nu på att renoveras och onsdag 24 maj påbörjas gjutningsarbetet. Detta betyder att uppfarten till ishallen invid Salems centrum kommer att vara tungt trafikerad hela dagen från kl. 07 till kl. 16.

 • Eldningsförbud i hela länet

  11 maj 2023

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud från och med klockan 18.00, torsdag den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

 • Förlängd 30 km/h-sträcka på Säbytorgsvägen

  3 maj 2023

  För att öka trafiksäkerheten vid skolor och förskolor har 30 km/h-sträckan på Säbytorgsvägen som går förbi Skogsängsskolan förlängts för att även gå förbi förskolan Skogsängsgården.

 • Hög vattennivå på gång- och cykelvägen i Karlskronaviken

  27 mars 2023

  Den nya gång- och cykelvägen i Karlskronaviken är återigen delvis översvämmad men vattnet håller på att pumpas bort. Under tiden rekommenderas att ej passera på vägen.

 • Kraftigt snöfall förväntas under tisdagen och onsdagen

  6 mars 2023

  Under tisdagen och onsdagen förväntas kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder. Snöfallet kan bland annat leda till begränsad framkomlighet, trafikstörningar och elavbrott. Läs mer om hur Salems kommun jobbar snö- och halkbekämpning.