Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Kommunens gång- och cykelåtgärder 2021

  1 juli 2021

  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Salems kommun planerar varje år för diverse gång- och cykelåtgärder. Under detta år planeras gång- och cykelanslutningar till bostäderna i Norra Vitsippan samt ett gång- och cykelstråk mellan Hagsätervägen och Sandbäcksvägen.

 • Förprojektering på gång för gång- och cykelbanan längs Salemsvägen

  1 juli 2021

  En rådgivande dialog via salem.se har genomförts beträffande de fyra alternativen till lösningar för GC-banan längs Salemsvägen. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 16 juni 2021 att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med det tredje alternativet, dock måste förhandlingar ske med Stockholm Vatten AB då en del av sträckan planeras på deras mark.

 • Återigen förbud mot tung lastbil på Tallsätravägen

  30 juni 2021

  År 2016 beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att upphäva lokal föreskrift avseende förbud mot genomfart med tung trafik utmed Tallsätravägen. Detta på grund av exploateringarna i Heliodal och Solliden som krävde att tung trafik kunde färdas på Tallsätravägen. Nu återinförs den lokala trafikföreskriften och det blir genomfartsförbud för tung trafik på vägen.

 • Utökat parkeringsförbud längs Möllevägen

  23 juni 2021

  I syfte att undvika felparkering och att räddningstjänst eventuellt hindras från att nå Möllebadet har kommunen beslutat att utöka parkeringsförbudet längs Möllevägen. Med start idag gäller parkeringsförbud hela vägen fram till badet och parkeringen där.

 • Tidplan för asfaltering av vägar

  11 juni 2021

  I maj beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott om en plan för gatubeläggning i kommunen 2021. En tidplan för gatubeläggning på de beslutade gatorna har nu upprättats. Under arbetet kommer vägarna att vara körbara, men ett körfält kommer periodvis att vara avstängt.