Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Föreslagen höjning av VA-taxan från och med 1 mars

  2 februari 2024

  VA-verksamheten har föreslagit en höjning av VA-taxan. Förslaget är att det rörliga delen i brukningsavgifter höjs med 15 % och fasta delen med 20 % från och med den 1 mars 2024. Anläggningsavgifter lämnas oförändrade. Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxan den 22 februari.

 • Snöröjning och halkbekämpning

  2 november 2023

  Nu börjar det bli kallt och så småningom kommer snön att komma. Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

 • Salemsvägen öppnar för trafik

  12 januari 2024

  Under början av v. 3 kommer Salemsvägen åter öppna för trafik och arbeten på Tvärvägen kommer att påbörjas. Tvärvägen kommer under tiden ha begränsad framkomlighet. Salemsvägen kommer senare behöva stängas av igen en kortare period för att vägräcke längs den nya gång- och cykelbanan ska monteras.

 • Isbana och skidspår på Uttran och Flaten

  8 januari 2024

  Kommunen har nu plogat isbanor och skidspår på Uttran och Flaten.

 • Salemsvägen avstängd från och med vecka 36

  31 augusti 2023

  Under vecka 36 påbörjas arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs Salemsvägen. Under byggtiden kommer större delen av Salemsvägen vara avstängd för all trafik. Omledning kommer att ske via Tvärvägen, Söderbyvägen och Säbyvägen.