Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Sandsopning våren 2021

  25 mars 2021

  När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Kommunen ansvarar för att ta bort sand från allmän platsmark så som torg, gator och parker. Arbetet med att sandsopa kommunens gator pågår mellan april till mitten av maj.

 • Bygget av busshållplatserna på Skyttorpsvägen har startat

  30 mars 2021

  Buss 708 mellan Rönninge station och Tumba station (via Hallunda) utökas med en ny busshållplats på Skyttorpsvägen, väster om Bondestigen. Från det nya seniorboendet Bovieran kommer det även att anläggas en gång- och cykelväg till busshållplatsen. Arbetet med att anlägga dessa påbörjas v. 13 och förväntas vara färdigt under maj månad.

 • Sprängningsarbete i Salarpsbacken de kommande veckorna

  22 mars 2021

  Vid Salarpsbacken ska ett nytt flerbostadshus uppföras med totalt 35 lägenheter. Sedan vecka 10 har grävning och schaktning pågått inom området, men från och med den 23 mars och under vissa dagar i cirka tre till fyra veckor framöver kommer sprängingsarbete att pågå på platsen.

 • Fågelsången går nu in i nästa byggfas

  19 mars 2021

  En första milstolpe är nu uppnådd i och med att de första gjutningarna är genomförda. Under torsdagen genomfördes gjutningar för grundläggningen av idrottshallen.

 • Två digitala hastighetsskyltar monteras upp på Sandbäcksvägen

  9 mars 2021

  Kommunen har mottagit en skrivelse från boende på eller i närheten av Sandbäcksvägen beträffande trafiksituationen på Sandbäcksvägen, specifikt mellan Norrbergavägen och Soldalsvägen. För att åtgärda problemen och förbättra trafiksituationen på Sandbäcksvägen kommer två digitala hastighetsskyltar monteras upp.