Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Ändring av detaljplan för kv Fjärilen m fl (Söderby III), plan 82-71

Detaljplanen vann laga kraft 16 juli 2008 och är ett tillägg till plan 82-03.

Planområdets läge

Planområdet omfattar bebyggelsen på Champinjon-, Kantarell-, Murkel-, Vinter-, Myr-, Bi-, Sländ- och Fjärilstigen samt omgivande parkmark.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är
- att möjliggöra vissa mindre tillbyggnader och kompletteringar på befintliga radhus i form av inglasade uterum, burspråk, inbyggd farstukvist och balkong enligt typritningar som hör till planen
- att förtydliga bestämmelser om byggrätt, byggnadssätt och tomtindelning för befintliga villor och i rimlig mån anpassa bestämmelserna efter befintliga förhållanden
- att komplettera bestämmelserna för förskoletomten på Bistigen med fler alternativa användningssätt samt reglera byggrättens omfattning.

Senast uppdaterad 04 juli 2018