Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Salarp 2 plan 80-72

Detaljplanen vann laga kraft den 6 juli 2010 och är ett tillägg till gällande plan för kv Boktorp.

Planområdets läge

Fastigheten Salarp 2 är belägen cirka 250 meter sydost om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra dagverksamhet för psykisk handikappade i befintlig byggnad.

Senast uppdaterad 04 juli 2018