Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Upphävande av bestämmelse rörande Backebo 25, plan 80-61

Detaljplanen vann laga kraft den 11 december 2007 och är ett tillägg till gällande plan 80-34.

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Fiskaruddsvägen och omfattar en del av fastigheten Backebo 25.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att upphäva utfartsförbudet mot Fiskaruddsvägen för fastigheten Backebo 25. Enligt gällande detaljplan är det utfartsförbud för fastigheten mot Fiskaruddsvägen utom på en sträcka på cirka 6 meter utefter fastighetens nordvästra hörn. Nu har genomförande tiden gått ut, vilket medför att det inte finns något formellt hinder från att ändra detaljplanen (upphäva utfartsförbudet mot Fiskaruddsvägen).

Senast uppdaterad 04 juli 2018