Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Salem 27:1 m fl, plan 81-61

Detaljplanen vann laga kraft den 13 juli 2006.

Planområdets läge

Planområdet ligger väster om korsningen Säbytorgsvägen-Salemsvägen.

Planens syfte

Detaljplanen syftade till att ge försutsättningar för en om- och påbyggnad av befintlig byggnad som använts till kontor med mera till bostäder och lokaler i bottenvåningen. Antalet lägenheter angavs till 15 stycken.

 

 

Senast uppdaterad 11 december 2018