Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av kv Smultronet, plan 82-82

Detaljplanen vann laga kraft den 28 februari 2017.

Planområdets läge

Planområdet är beläget strax söder om väg E4/E20, strax öster om korsningen mellan Skyttorpsvägen och Prästbodavägen, och cirka en kilometer direkt norr om Salems centrum.

Planens syfte

Planens syftar till att möjliggöra för anläggande av en vändplan söder om fastigheterna Smultronet 12 och 13. Vändplan ska avsluta den befintliga kvartersgatan, Smultronstigen, och menar att ge möjlighet för sopbilar att vända på ett trafiksäkert sätt på gatan

Senast uppdaterad 04 juli 2018