Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Norra Vitsippan, plan 82-88

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta rubricerad detaljplan. Planen vann laga kraft den 20 juni 2019.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i Salems östra del, söder och intill Prästbodavägen. Planområdet gränsar till Bornsjöns avrinningsområde. 

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra ett bostadsområde med sju flerbostadshus med omkring 100 hyresrättslägenheter. Flerbostadshusen  utformas utefter Bokloks koncept i två till fyra våningar. 

Senast uppdaterad 26 juni 2019