Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Rönninge centrum, plan 81-64

Detaljplanen vann laga kraft den 13 november 2014.

Planområdets läge

Planområdet gränsar i norr mot Westerdahlsvägen, i öster mot korsningen Rönningevägen-Salemsvägen-Stationsvägen och vidare mot Stationsvägen, i söder mot Dånviksvägen och södra stambanan samt i väster mot Wilhelmsrovägen.

Planens syfte

I förslaget till ny detaljplan erbjuder Rönninge centrum 115-120 nya bostäder för yngre och äldre varav ett 30-tal lägenheter som hyresrätter och övriga lägenheter som bostadsrätter. Planen möter behovet av ett sammanhållet centrum med fler bostäder nära kollektivtrafik. Torget rustas upp och det blir bättre förutsättningar för en levande torgmiljö med handel och service i bottenvåningarna.

Trafiksäkerheten förbättras genom en ny cirkulationsplats med tydliga övergångsställen. Det blir också ökad närhet mellan olika transportformer eftersom busstorget koncentreras. I planen ingår även att Skönviksparken ska utökas med ett nytt strandstråk vid Flaten och en ny gångväg till centrum.

Kommunens samarbetspartner för genomförandet är SMÅA AB.

Senast uppdaterad 04 juli 2018