Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Djur inom detaljplanelagt område

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Men även vissa sorters produktion av energiråvaror räknas hit.

De regler som gäller för verksamheter med lantbruk och djur finns framför allt i miljöbalken. Miljöbalken styr hur och på vilket sätt en lantbruksverksamhet får skötas. Syftet med miljöbalken är att skydda människor och miljö. Ett annat syfte är att främja en hållbar utveckling.

Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn på bland annat lantbrukets gödselhantering och användning av bekämpningsmedel. Du kan behöva ansöka om tillstånd om du ska ha djurhållning inom detaljplanerat område, läs de lokala föreskrifterna.

Andra myndigheters tillsynsplikt

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen och för tillståndsprövning av djurstallar och djuranläggningar som exempelvis hunddagis, katthem och cirkus. Länsstyrelsen ansvarar för djurskydd och tar emot anmälningar om misstänkt bristande djurhållning. 

Du som håller nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfä ska anmäla djurhållningen till Jordbruksverket.

Senast uppdaterad 13 juni 2024