Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Områdesbestämmelser för Sjöudden, plan 87-02

Områdesbestämmelserna vann laga kraft den 15 juli 2010.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer väster om Rönninge station längs Sjöuddsvägen och en del av Dånviksvägen, i kanten av Rönninge tätort norr om järnvägen, vid Dånviken och intill kommungränsen mot Södertälje

Planens syfte

Syftet med områdesbestämmelserna är att begränsa fritidshusens storlek för att i möjligaste mån förebygga ytterligare permanentbosättning i området, och på så sätt minimera näringsbelastningen från enskilda avlopp till sjön Uttran som är klassad som särskilt ekologiskt känslig.

I kommunens översiktsplan anges att Sjöudden bör detaljplaneläggas på sikt, men att en rad andra områden är mer brådskande. Områdesbestämmelser upprättas i avvaktan på detaljplaneläggning, eftersom trycket är stort på att få bygga ut och bosätta sig permanent i Sjöudden.

Planskede

Bestämmelserna har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 13 april 2018