Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplan för del av Salem 26:2, parkering utmed Förrådsvägen, plan  82-76

Detaljplanen vann laga kraft den 27 december 2011.

Planområdets läge

Planområdet som är uppdelat i två delområden, är beläget cirka 900 meter nordväst om Salems centrum. Det södra delområdet gränsar mot en transformatorstation på Salem 26:3 samt parkmark på Salem 26:2 och det norra delområdet gränsar också mot parkmark på Salem 26:2.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra parkering utmed Förrådsvägen. Verksamheten i Företagsbyn, Förrådet 12 m fl, har utökats vilket inneburit att behovet av parkeringsmöjligheter därmed ökat. Den mark som föreslås tas i anspråk för en långsiktig parkeringslösning är två delområden utmed Förrådsvägen, dels nordost om tranformatorstationen, Salem 26:3 och dels längre norr ut, på vägens östra sida.

Dessa två parkeringsområden kan rymma sammanlagt cirka 30 parkeringsplatser. Förslagsvis byggs de två parkeringsområdena ut etappvis utifrån uppkommet behov. Behovet i dagsläget är motsvarande ett parkeringsområde med cirka 15 platser.

Bygg- och miljönämnden beslutade att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas.

Senast uppdaterad 04 juli 2018