Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för fastigheten Parken 6, äldreboende i Söderby Park, plan 83-18

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2014.

Planområdets läge

Planområdet är beläget inom Söderby Park. Planen avgränsas i norr av Söderby torgs allé, i öster av Söderby torg, i söder av Sanatorieparken och i väster av en vändplan med parkering som tillhör områdets skola.

Planens syfte

Planens syfte är att uppföra ett nytt äldreboende med 54 lägenheter för äldre med särskilda behov. Personalparkering ryms inom fastigheten.

Senast uppdaterad 04 juli 2018