Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för kv Trädgårdsmästaren, plan 83-09

Detaljplanen vann laga kraft den 30 maj 2007.

Planområdets läge

Planområdet ligger i kommundelen Söderby, mellan Målarstigen och kv Mosshagen. I norr gränsar området mot Skyttorpsvägen i öster mot kv Mosshagen i söder mot de planerade dagvattendammarna, i väster mot bostadsbebyggelsen vid Målarstigen.

Planens syfte

Att ge förutsättningar för en ny bostadsbebyggelse omfattande cirka 70 lägenheter i bostadsrätter och hyresrätter uppdelade på fem punkthus. Planen innehåller också plats för parkeringsplatser och carportar mot Skyttorpsvägen.

Planskede

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 20 juni 2018