Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Söderby Park, Salem 5:29, västra delen, plan 83-12

Detaljplanen vann laga kraft den 11 maj 2007.

Planområdets läge

Planområdet omfattar de västra delarna av Söderby Park inklusive Söderby gårds väg från gränsen mot Botkyrka kommun upp till den norra infarten. Området omfattar bland annat en ny cirkulationsplats vid västra infarten i korsningen Söderby gårds väg/Skyttorpsvägen till området.

Planområdet gränsar i öster till de östra delarna av Söderby Park och i norr till villabebyggelsen som Mälardalens Tomt & Fastigheter i samarbete med Trivselhus har byggt ut.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att bygga ut med sammanlagt cirka 290 bostäder inklusive de ombyggda bostäderna i det före detta sjukhusbyggnaden och läkarvillorna. Ett centralt torg planeras i korsningen mellan Sanatorievägen och Söderbytorgs allé. Kring torget planeras ett antal flerbostadhus uppföras, med eventuellt någon butik och café i bottenvåningen på ett av husen.

Norr och öster om Söderbytorgs allé planeras villabebyggelse. Söder om den före detta sjukhusbyggnaden planeras en park iordningställas.

I det bevarade huset 05, före detta privatkliniken, planeras förskola och skola inrymmas med Pysslingen som verksamhetsutövare. Kapellet ska bevaras byggas om till samlingslokal. Hus 01, den före detta administrationsbyggnaden ska bevaras och byggas om till olika sociala verksamheter.

 

Senast uppdaterad 04 juli 2018