Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Rönninge 9:1 m.fl., plan 80-51

Detaljplanen vann laga kraft den 7 december 1999.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 10 juli 2018