Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Del av Rönninge 1:363, plan 81-74

Detaljplanen vann laga kraft 29 december 2020.

Planområdets läge

Planområdet tillhör kommundelen Fruängen och är beläget vid Gunnebovägen. Planområdet omfattar del av fastigheten Rönninge 1:363.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett tillkommande friliggande småhus genom en avstyckning.

Handläggare

Exploateringsingenjör 
Sonia Khan 08 532 598 38
sonia.khan@salem.se

Senast uppdaterad 08 januari 2021