Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hälsoskydd

Bygg- och miljönämnden utför tillsyn, hanterar ansökningar/anmälningar och klagomål samt ger råd, information och vägledning inom hälsoskydd enligt miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Bygg- och miljönämnden ska upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön, både utom- och inomhus.

Olägenhet betyder störningar som kan vara skadliga för människors hälsa – som inte är av liten omfattning eller tillfälliga. Olägenheter förknippas ofta med en dålig inomhusmiljö där det kan handla om dålig ventilation, fuktskador, mögel, buller, lukt, etc.   

Bygg- och miljönämnden kan ställa krav på verksamhetsutövare och privatpersoner att undanröja eller förhindra olägenheter för människors hälsa enligt miljöbalken.

En stor del av hälsoskyddstillsynen är klagomålshantering. Om du som privatperson upplever en störning som skadlig,  kontakta först personen, verksamheten, förvaltaren, föreningen eller fastighetsägaren som orsakar störningen innan du anmäler detta till bygg- och miljöenheten. Ansvaret ligger alltid hos verksamhetsutövaren eller den som orsakar störningen att undanröja.

Blanketter för att göra en anmälan hittar du under Självservice.

Avfallsföreskrifterna finns att ladda ner på sidan om Avfall och återvinning

Senast uppdaterad 02 februari 2024