Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Salem 5:67, plan 83-21

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 att anta rubricerad detaljplan. Planen vann laga kraft den 2 juni 2021.

Planområdets läge

Planområdet är begränsat till fastigheten Salem 5:67, inom kommundelen Söderby. Gränsen för den nya detaljplan kommer att vara densamma som befintlig fastighetsgräns.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjligöra uppförandet av tre byggnader som möjliggör totalt tolv bostäder inom den västra delen av fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen syftar även till att införa skyddsbestämmelser för befintligt flerbostadshus, tidigare arbetsbostäder för sjuksköterskor inom Söderby sjukhus.

Senast uppdaterad 23 december 2021