Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplan för kv Soldalen m fl i södra Rönninge, plan 80-53

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2009.

Gatukostnadsutredningen godkändes av kommunfullmäktige den 26 februari 2009.

En dagvattendamm för rening av dagvatten har nyligen byggts inom planområdet i sluttningen ner mot sjön Uttran.

Planområdets läge

Planområdet ligger i södra Rönninge, vid Sandbäcksvägen och gränsar i söder mot sjön Uttran. I öster mot befintlig villabebyggelse och i väster mot villa Sandbäck och skogsmark (planområdet Sandbäck).

Planens syfte

Området avses förtätas med nya villatomter och kommunala va-ledningar och gator skall byggas ut i området. Lokalt omhändertagande av dagvatten skall ske i möjligaste mån. Våtmarken vid Soldalsvägens förlängning bevaras som naturmark.

Senast uppdaterad 04 juli 2018