Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Norrgärdet 8, plan 81-68

Planändringen vann laga kraft den 6 november 2013. Planändringen ska läsas tillsammans med gällande detaljplan med plan nr 81-42.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 11 december 2018