Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommun & politik

Här kan du läsa om Salem som plats, hur kommunen styr, vilka som sitter i kommunfullmäktige och nämnder och hur dina skattemedel används. Du kan även hitta kontaktuppgifter till dina politiker och läsa protokoll och kommunens informationsblad.

 

 • Ökad säkerhet i kommunhuset

  19 april 2024

  Vi håller just nu på att stärka upp säkerheten i kommunhuset i Salems centrum. Detta innebär bland annat att vi ser över lösningar på stärkt inpassering. Åtgärderna implementeras löpande och vi har redan installerat glaslucka i receptionen.

 • Mark- och miljödomstolens beslut om Södra Hallsta

  28 mars 2024

  I området Södra Hallsta har Salems kommun planerat för ett nytt bostadsområde med bland annat LSS-boende och förskola med utveckling av trafiken genom en ny tvärled. I april 2023 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Södra Hallsta, ett beslut som därefter överklagades. Den 26 mars 2024 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver kommunens beslut om antagen detaljplan.

 • Salems första klimatbokslut för ökad koll på utsläppen

  7 mars 2024

  Salems kommun har som mål att vara en klimatneutral kommun senast år 2045. Som ett led i detta arbete har vi nu tagit fram kommunens första klimatbokslut. Med hjälp av klimatbokslutet skapar kommunen bättre förutsättningar för uppföljning av utsläpp. Klimatbokslutet blir också ett viktigt underlag till framtida aktiviteter inom området klimat, bland annat den klimatfärdplan som planeras tas fram.

 • Med anledning av händelse i Salems centrum måndag eftermiddag

  4 mars 2024

  Med anledning av en tidigare händelse i närheten av Salems centrum bevakar vi just nu utvecklingen och har kontakt med polisen. Kommunens verksamheter är inte påverkade av händelsen.

 • Äldre webbsändningar

  23 januari 2018

  Här hittar du äldre webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden.