Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Salems kommuns webbplats. Här beskriver vi hur salem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om det finns innehåll på salem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss i kommentarsfunktionen under www.salem.se/synpunkter. Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. På Myndigheten för digital förvaltnings hemsida kan du skicka in en anmälan om bristande tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:

  • Vår startsida, salem.se, är i viss utsträckning otillgänglig. Vi planerar att göra större ändringar på startsidan så att den blir tillgänglig för alla. Till exempel är bildspelet i dagsläget otillgängligt.

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare

  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument

  • Reachmee, det rekryteringsverktyg som används av Salems kommun är inte tillgängligt, Salems kommun har ställt krav på att det ska göras om

  • I vissa fall används fet text inkonsekvent, vi är medvetna om att det är ett problem och arbetar med att hitta en bättre lösning

Hur vi testat webbplatsen

Consid AB gjorde en oberoende granskning av salem.se den 17 december 2019. Redogörelsen uppdaterades den 21 oktober 2020.

Senast uppdaterad 10 maj 2024