Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mark och exploatering

Under mark och exploatering hittar du information om pågående markanvisningar, information om du vill exploatera, planlägga eller stycka av en fastighet och hur det går till när en detaljplan ska genomföras.

För att få exploatera ett område med småhus eller flerbostadshus krävs många gånger att en ny detaljplan tas fram. För att ta fram en ny detaljplan kan en exploatör, byggentreprenör eller fastighetsägare söka ett så kallat planbesked hos kommunen.

Senast uppdaterad 27 oktober 2021