Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Klimat och energi

Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar. För att begränsa den globala temperaturökningen till 2 grader och helst högst 1,5 grader, måste alla bidra. Salems kommun ska vara klimatneutralt senast år 2045.

Målet om ett klimatneutralt Salem år 2045 innebär att Salems klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. För att klara det krävs omställningar i hela samhället, där kommunen, företag, organisationer och invånare behöver jobba tillsammans för att hitta nya lösningar.

Salems kommun ska agera som föregångare i klimatarbetet. Salem ska vara en klimatsmart kommun med hållbar användning av energi och transporter. Kommunen ska ställa och följa upp klimatkrav på de varor och tjänster kommunen upphandlar samt hur kommunen planeras. Det handlar också om att stötta kommunens egna verksamheter så att klimatfrågorna implementeras i den dagliga verksamheten. Det ska vara enkelt för Salemsborna att leva mer hållbart och det ska finnas goda förutsättningar för företag att bidra till klimatomställningen.

Har du frågor om kommunens klimatarbete? Kontakta Lotta Hansson, klimatstrateg, på lotta.hansson@salem.se.

Senast uppdaterad 12 juni 2024