Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förskola & barnomsorg

I Salems kommun erbjuder vi förskola och pedagogisk omsorg (i form av familjedaghem) för barn i åldrarna 1 - 5 år. Du väljer om du vill ha ditt barn i kommunal eller fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Ansökan sker via webbtjänsten Edlevo.

Förskolan Galaxen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid för barn som är inskrivna på förskola och fritidshem.

Under året har den kommunala förskolan normalt stängningsdagar vid tre olika tillfällen: under planeringsdagar i augusti/september och i januari samt kompetensutveckling i maj månad. De olika förskoleenheterna är inte stängda på samma datum och därmed kan familjer som har behov av omsorg även under stängningsdagar erbjudas detta.

Läs mer om våra förskolor här.

Öppen förskola i Salem

Det finns också en öppen förskola i Salem. Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern och deras vårdnashavare.

Öppna förskolan har ett samarbete med regionens barnhälsovård samt mödravården och socialförvaltningens förbyggande arbete för barnfamiljer med barn i åldern 0 - 6 år. Familjecentralen finns i Salems centrum. Syftet är att genom ökad samverkan öka kvaliteten i verksamheterna och därmed öka stödet till föräldrarna.

Läs mer om Öppna förskolan och dess öppettider till höger. 

 

 

Senast uppdaterad 27 maj 2024