Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplan för del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan 82-65

Detaljplanen vann laga kraft 28 maj 2008.

Planområdets läge

Planområdet ligger mellan Prästbodavägen och Söderby gårds väg, i norr gränsar området mot naturmark och begravningsplatsen, i öster mot Söderby gårds väg, i söder mot det planerade arbetsplatsområdet och kvarteret Ljungen och i väster mot Prästbodavägen.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en gräsbelagd fotbollsplan med måtten 65 x 105 meter samt parkeringsplatser för ett tiotal bilar med möjlighet att tillskapa flera p-platser och med infart från Söderby gårds väg. Byggrätt för en eventuell framtida omklädningsbyggnad redovisas också. En gång- och cykelväg anläggs från övergångsstället vid Söderby gårds väg fram till befintlig gång- och cykelväg i söder.
Bygg- och miljönämnden beslutade att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas.

Senast uppdaterad 04 juli 2018