Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Del av Uttringe 1:682 och 1:681, Rosenlundskolan m m, plan 80-56

Detaljplanen vann laga kraft den 13 juli 2006.

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Uttringe gårds väg i södra Rönninge, och omfattar området närmast vägen och en fastighet norr om denna, som avses bli två villatomter.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen var att rymma en förskola och skola för sammanlagt 170 barn/elever i förskola och skola i årskurs F-2, samt 25 personal.

Senast uppdaterad 04 juli 2018