Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan Sjöviken, plan 81-75

Detaljplanen vann laga kraft den 10 september 2021. Planändringen ska läsas tillsammans med gällande detaljplan men plan nr 81-36.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka en kilometer nordväst om Rönninge centrum med sjön Flaten i söder. 

Planens syfte

Syftet med planändringen är att reglera tillåten exploatering till endast friliggande enbostadshus och förhindra fällning av skyddsvärda träd. 

Senast uppdaterad 16 september 2021