Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Salarp 3, plan 80-66

Planändringen vann laga kraft den 10 juli 2008.

Planområdets läge

Fastigheten Salarp 3 är belägen vid Garnuddsvägen/Salarpsbacken i södra Rönninge, cirka 400 meter sydost om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en tillbyggnad till de befintliga lokalerna med 18 platser för Salarps äldreboende och kunna uppföra en sådan tillbyggnad delvis i tre våningar. Därutöver ska ett nytt storkök byggas och inlastning med mera ordnas på tomtens norra del.

Senast uppdaterad 04 juli 2018